Menu

De Stad van Kansen

home / projecten / De Stad van Kansen

Een slimmere stad verbind stad, mensen en omgeving goed en passend met elkaar.

Toekomstbestendig Spaarnelanden

De Stad van Kansen

Spaarnelanden is het Haarlemse overheidsbedrijf dat veel beheertaken uitvoert in de openbare ruimte. Afval management, onderhoud van groen, beheer van parkeren en aanliggende taken voeren zij op dagelijkse basis in de stad uit.

Met het project “de stad van kansen” inventariseren we de voor Spaarnelanden en de stad Haarlem relevante Smart City ‘best practices’ en perspectieven. Op basis van de output van deze eerste stap gaan we concreet met een aantal van deze perspectieven aan de slag.

We hebben daarvoor een startnotitie gemaakt, een partnernetwerk ontwikkeld en een ronde-tafel-sessie georganiseerd met experts vanuit alle relevante domeinen. Samen met experts met praktijkkennis en visie op het speelveld en partners ontwikkelen we gezamenlijke perspectieven die passen bij Haarlem.

Inmiddels zijn we druk doende met het inpassen van deze perspectieven in de strategie van Spaarnelanden. De nadruk ligt daarbij op de implementatie, hoe zorgen we dat vanuit het huidige werk kunnen doorgroeien naar het werk van morgen.

Aan het werk tijdens de ronde-tafel-sessie met veel operationele partijen.

Klimaatadaptatie is een van de belangrijke thema’s voor Spaarnelanden. | foto Josien van Geffen |

Tags

In opdracht van

In samenwerking met o.a.

Share