Menu

citizen Insight Dramework

home / projecten / citizen insight framework

Het formulier waarmee het scoreprofiel wordt opgesteld.

open data assesment tool vanuit de gebruiker

Citizen Insight Framework

Dit framework helpt om beschikbare gegevensplatforms te beoordelen op de bruikbaarheid door gebruikers en hoe ze technisch en contextueel gegevens vertegenwoordigen. Het doel was om met dit instrument de kloof tussen data en gebruiker te overbruggen en daarmee de stad slimmer te maken.

Het is de eerste stap om kennis te verzamelen waarmee we langzaam en gericht interfaces te produceren die gebruikers in staat stelt om de data naar zijn of haar hand te zetten, betekenis toe te voegen en de stad weer een beetje slimmer maakt.

Dit project is uitgevoerd voor de afronding van de MOOC TechniCity.

Het open data portaal van de gemeente Haarlem, mooi maar hoe bruikbaar?

Extra

Tags

In opdracht van

In samenwerking met

Share