Menu

expertise

Home / Expertise

BETACITY's werkzaamheden ...

We ondersteunen je graag met

BETACITY's expertise ...

Innovatie

“Innovation is the act of introducing a new device, method or material for application to commercial or practical objectives.”

Het gaat dus om de introductie van "iets" nieuws dat in zijn toepassing een commercieel en praktisch doel dient. Daarmee omvat het een proces van idee tot realisatie die wordt opgedeeld in kleine toetsbare stapjes. Deze stapjes zet je vanuit een strategisch doel of strategische visie.

 • Waar we jou zoal mee kunnen helpen
 •   innovatie trajecten
 •   concept & service ontwikkeling
 •   critical review

Stedelijke Ontwikkeling

Omdat de stad verandert en zich voortdurende ontwikkelt zijn voor de praktijk van morgen nieuwe visies en creatieve oplossingen nodig.

We ontwerpen aan verschillende onderliggende onderdelen zoals transformatie opgaven, particulier opdrachtgeverschap, nieuwe concepten voor gebiedsontwikkeling enzovoorts. Een belangrijk onderdeel daarvan is de sociale stedelijke component dat onder andere "civic engagement trajecten" omvat.

 • Waar we jou zoal mee kunnen helpen
 •   stedenbouwkundige visies
 •   stedelijke transformaties
 •   stedelijke [her]programmering
 •   civic engagement strategieën

Technologie & Tooling

Technologie is het cruciale middel om de potentie van de stad en de stedelingen ruimte te geven en zo bij te dragen aan de stedelijke kwaliteit.

Daarom is begrip van technologie cruciaal en het ontwikkelen van gebruikersvriendelijke tooling is een belangrijke manier om technologie in dienst te stellen van de stedelijke ontwikkeling en innovatie.

 • Waar we jou zoal mee kunnen helpen
 •   ontwikkeling en review van urban tooling
 •   coding

BETACITY's invulling als ...

Werken op de raakvlakken van tussen verschillende werkvelden betekend meestal dat je je begeeft op onontgonnen terrein. Ondanks dat we nog klein en jong zijn trekken nemen we soms de rol als initiator of mede-initiator naar ons toe.

Inspirator
& Spreker

Een belangrijk onderdeel van het innoveren is andere mensen bekent maken stedelijke innovatie door ze te inspireren in woord en beeld. Gelukkig vinden we spreken, inspireren en vooral interacteren heel erg leuk. Zeker als het onderwerp zo leuk is!

Ontwerper

De ontwerper kan op vele manieren worden aangesproken. De manier die het beste bij BETACITY past is door ons een complexe ruimtelijke uitdaging te geven, "Oh, er is nog geen oplossing? Nou, dan ontwerpen we er toch een!"

Onderzoeker

Ok, onderzoeken en ontwerpen zijn als communicerende vaten. Je kunt immers niets ontwerpen zonder dat je hebt onderzocht voor welk probleem je een oplossing moet maken. Soms richten we ons specifiek op de analyse en zetten dat vervolgens helder uiteen.

Consultant

De opgedane ervaring als stedelijk ontwikkelaar en innovator wil je natuurlijk delen. We zetten ons in om trajecten op gang te brengen, te houden en te perfectioneren. Door te vragen vinden we samen de belangrijke onderwerpen en passende oplossingen.

Proces-
manager

De stedelijke ontwikkeling is een bijna per definitie een proces. “Rome wasn’t build in a day.” Het managen daarvan is een kritische factor in de slagingskans. Vanuit dzee faciliterende rol dragen we graag bij om de stad nog mooier te maken.